Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Avrupa Birliği'nin 2020/1054 sayılı Direktifi Hakkında - ( 08 Şubat 2022)

Avrupa Birliği'nin 2020/1054 sayılı Direktifi uyarınca, AB üyesi Devletler arasında yapılanjtaşımacılık işletmeleri sırasında,sınır geçişlerinin takografrafa manuel olarakkaydedilmesi uygulaması 2 Şubat’ta yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, araclarınAB üyesi devletlere yapılan taşımacılık operasyonları sırasında geçmişoldukları sınır kapılarından hemen sonra olabildiğince sınıra yakın bir noktadakullanılacak ilk dinlenmenin başlangıcında, araç park halindeyken, o ülkeye aitkodu dijital takografa manuel olarak girmeleri gerekmektedir.

Konuyla ilgiliolarak İtalya'dan alınan bilgide, İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından birGenelge yayınlandığı bildirilmiştir.

Söz konusu Genelgehükümlerince, varış yapılan liman dışında, tren istasyonu dışında veya sınırdanuzaktaki mola noktalarında ülke kodunun geç kaydedilmesi ya da halakaydedilmemiş olması halinde, 52 Avro-102 Avro arasında bir cezai işleminuygulanmasının muhtemel olduğu belirtilmiştir.

Dijital takografile donatılmış araçlarda yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmesi ileolası cezai uygulamaların önüne geçileceği değerlendirilmektedir.

Getirilen kural AB üye devletlerınde kayıtlı nakliyeci ve sürücülere ilişkin olsada  bu konuda herhangi bir cezai işleme maruz kalınması halinde, mevcut bilgi ve belgeler ile staum@tobb.org.tr adresine bildirimde bulunulması halinde, ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunulacaktır.”Diğer Haberler