Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Hurda/Atıl Araçların Toplatılması Hakkında - ( 04 Mart 2022)

İlimiz Valiliğince yayınlanan 03.02.2022 tarih ve 18892 sayılı genel emir kapsamında Kamuya ait yerlerde veya özel mülkler üzerine terkedilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılmaz hale gelmiş araçlar ile 30 gün süre üzerinde park yapan araçlar Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 174.maddesi gereği trafikten men edilerek 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/6 maddesi uyarınca cezai işlem uygulanılarak kaldırılacaktır. Araçların kaldırılmasına ilişkin masraflar ilgiliden tahsil edilecektir. Vatandaşlarımızın mağduritinin  önlemesi için bu tür araçlarını kaldırmaları ve yapılan uyarıları dikkate almaları önlemle rica olunur.


Diğer Haberler