Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Koronavirüs Tedbirlerinin Kaldırılması Hakkında - ( 04 Mart 2022)

Çin'in Wuhan şehrinde görülen Koronavirüs (COVİD-19) tüm dünyada küresel bir tehdit durumuna gelmiş olması nedeniyle endişeye neden olmuş ve tüm dünyayı etkileyen bu virüse karşı ülkemiz genelinde de koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Koronavirüsün yayılımının önlenmesi ve taşımacılarımıza etkisinin en aza indirgenmesini teminen, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında;

a) Mevcut yetki belgelerinin süresi bitenlerinde herhangi bir işleme gerek duyulmadan ikinci bir talimata kadar geçerliliğinin korunması,

b) Asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının durdurulması

c)Sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt belgesinden taşıt düşüm işleminin durdurulması

ç) Taşıma sırasında yolcuya verilen ikramların ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması

d) ÜDY-ODY mesleki yeterlilik belgesi şartını yerine getirmiş olan yetki belgesi sahiplerinin çeşitli nedenlerle bu şartını kaybetmesi halinde 30 gün içerisinde anılan şartı tekrar sağlaması zorunluluğunun durdurulması, vb. gibi bir kısım tedbirler alınmıştı.

Ancak, ülkemizde ve dünyada Koronavirüs salgınına ilişkin normalleşme sürecinin başlaması nedeniyle, söz konusu tedbirlerin yürürlükten kaldırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu itibarla; bahse konu tedbirlerin 01.07.2022 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılması  Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında uygun görülmüştür.


Diğer Haberler