Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) Sistemine İlişkin Nota - ( 21 Mart 2022)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 17.03.2022 tarih ve 2880 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 16.03.2022 tarihli ve 72833749 sayılı yazıya atfen; Mısır'ın 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemi prosedürlerine yönelik bilgi içeren Mısır Maliye Bakanlığı’nın bir Nota'sı paylaşılmıştır.

Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler