Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Çalışanlara Ait Kimlik Bildirim Sistemi/Çalışan Bildirimi Projesi Hakkında Duyuru - ( 18 Nisan 2022)

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 6. maddesinde “Herçeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerleri, öğrenci yurtları vb. yerlerdeçalışanlar için iş yerinin sorumlu işleticisi tarafından Örneğine Uygun KimlikBelgesi Doldurularak üç gün İçinde Genel Kolluk Örgütüne Verilmesi Zorunludur”hükmü amirdir ve 25/3/2020 tarihinde yapılan düzenleme ile Bu bildirimlersorumlu işleticiler tarafından yukarıda belirtilen süre içerisinde genel kollukkuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabileceği hususu eklenmiştir.

Zamanında yapılmayan Kimlik Bildirimleri nedeni ile 1774Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun kapsamında idari yaptırım uygulanmaktadır.

Bu nedenle emek, kaynak ve zaman israfının önlenmesi adına25/3/2020 tarihinde yapılan düzenleme ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafındançalışanların kimlik bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına olanaksağlayacak "Kimlik Bildirim Sistemi/Çalışan Bildirimi" projesi https://kbscalisan.egm.gov.tr/ adresinde iş yerlerinin kullanıma açıldığı bildirilmiştir.

Kimlik Bildirim Sistemi/Çalışan Bildirimi sistemi üzerindenkimlik bildiriminde bulunmak isteyen iş yerleri;

  • İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı veya Vergi Levhası,

  • İş yerinin adres kodu (http://adreskodu.dask.gov.tradresinden öğrenebilir.)

  • Aktif olarak kullandıkları e-posta adresi ile birlikte bağlıbulundukları Polis Merkezi Amirliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.Diğer Haberler