Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Transit Süresi Belirlenmesi, Transit Süre Aşımları ve Varış/Çıkış Gümrük İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanması Hk - ( 09 Mayıs 2022)

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden TOBB'a gönderilen 05.05.2022 tarih ve 74329524 sayılı yazı ile
Rusya Ukrayna arasındaki mevcut durum nedeniyle Sarp Sınır Kapısında araç giriş ve çıkış işlemlerinde yaşananyoğunluğun azaltılması için bir takım uygulama kolaylıklarının hayata geçirildiği bildirilmiştir.
Anılan yazıda ayrıca;
- hareket gümrük idarelerince, transit rejimi kapsamı taşımalarda ATS cihazı takılan araçlar hariç olmaküzere transit süresi belirlenirken, Sarp ve Aktaş Gümrük Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluğun veTürkgözü Gümrük Kapısı'nın geçici olarak hizmete kapatılmış olması durumunun göz önündebulundurulması ve transit süresinin buna göre belirlenmesi; ayrıca Sarp sınır kapısında yaşananyoğunluğa bağlı olarak Aktaş Gümrük Müdürlüğünün de aktif olarak kullanılabilmesini teminenvarış/çıkış gümrük idaresi olarak Sarp Gümrük Müdürlüğü beyan edilen ancak varış gümrük idaresideğişikliği yapılarak Aktaş Gümrük Müdürlüğüne transit rejimi kapsamında sevk edilen araçlara, 4458sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan idari para cezasının tatbik edilmemesininsağlandığı,
- sınır kapılarında yaşanan yoğunluklar nedeniyle transit beyannameleri için (NCTS beyannameleri, TIRKarneleri, ihracat refakat belgeleri) transit süre aşımlarına ilişkin yapılan kontrollerde, kara sınırkapılarında gümrüklü sahaya giriş yapmadan önce sıra düzenini tesis etmek üzere TIR parklarına girişyapan araçlara ilişkin, TIR parkına giriş yapılan tarih ve saatin tespit edilmesi halinde, bu tarih ve saatinde transit süresinin aşılıp aşılmadığının tespitinde dikkate alınmasının sağlandığı,
- Azerbaycan ile İran'da Ramazan Bayramı nedeniyle, sınır kapıları açık olsa da ilgili gümrüklerde mesaisaatlerinde değişiklikler yaşanabileceği, buna bağlı olarak işlemlerin yavaşlayabileceği ve araçlarınTürkiye sınırları içerisinde beklemek durumunda kalabileceği göz önünde bulundurularak, yaşanmasımuhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen transit rejimi kapsamında yapılan Gürcistan,İran ve Nahçıvan'a açılan gümrük kapılarımız varışlı beyanlar için 10/05/2022 tarihine kadar transitsüre aşımlarında tevsik edici herhangi bir belge istenmeksizin ceza uygulanmamasının sağlandığıbelirtilerek, konu hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmiştir.


Diğer Haberler