Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Mesleki Eğitim ve İşbaşı Eğitim Programlarına ilişkin yeni İşkur Genelgesi ile İşverenler İçin İşbaşı Eğitim Programı (İEP) İşkur Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu - ( 16 Mayıs 2022)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda belirtildiği üzere; 08.04.2022 tarih ve 31803 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e istinaden, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili yeni İŞKUR genelgesi yürürlüğe konulmuştur. İşkur tarafından hazırlanan ve 21/04/2022 tarihinde yayımlanan “İşverenler İçin İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu’nda;  internet adresi üzerinden erişilecek olan İŞKUR E-ŞUBE internet sayfası üzerinden işverenlerce yapılacak olan İşbaşı Eğitim Programı başvuruları sırasında kullanıcı bilgileri girilerek başvurunun nasıl yapabileceği, “Sayfa Yapısı, Başvuru Oluşturma, Başvuru Silme, Başvuru Gönderme, Başvuru Takip ve Güncelleme ve Katılımcı İşlemleri” gibi işlemlerle ilgili ekran görüntülerine ve açıklamalara yer verilmiştir. İşverenler kullanıcı bilgileri ile İŞKUR E-ŞUBE sayfasına giriş yaptıklarında, Başvuru Listesinde daha önceden yaptıkları tüm İEP (İşbaşı Eğitim Programı) başvurularını da görebilecekleridir. Ekrandaki Başvuru Numarası, Kurs Numarası, Başvuru Durumu gibi bilgiler sistem tarafından otomatik olarak doldurulmaktadır. Başvuru için yüklenmesi gereken Talep Dilekçesi, İşveren Belgesi, İmza Yetki Belgesi ve Ortaklık Belgesi gibi belgeler de Başvuru Belgeleri başlığı altında yer almaktadır. Konuya ilişkin bilgi notu, “Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge” ve “İşverenler için İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu” ekte dikkatinize sunulmuştur.

Ek1:Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge için linki tıklayınız.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.
Ek 2: İşverenler için İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu için linki tıklayınız.
https://esube.iskur.gov.tr/


Diğer Haberler