Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Coğrafi İşaret Webinarları - ( 24 Mayıs 2022)

TOBB ve Türk Patent ve Marka Kurumuişbirliğiyle aşağıdaki program çerçevesinde bilgilendirme webinarlarıdüzenleyecek olup webinar sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.Webinarlara ilişkin duyuru materyalleri ekte dikkatinize sunulmuştur.


26 Mayıs 2022 14:00: Coğrafi İşaret ve GelenekselÜrün Adı Başvuru Hazırlama Webinarı
9 Haziran 2022 14:00: Coğrafi İşaret ve GelenekselÜrün Adı Denetim Süreçleri ve Hukuki İşlemler

Webinarı 30 Haziran 2022 14:00: Avrupa BirliğiCoğrafi İşaret Koruması, Doğru Ürün Seçimi ve BaşvuruHazırlanmasıWebinarı

4 Ağustos 2022 14:00: Coğrafi İşaret veGeleneksel Ürün Adı Tescil Sonrası İşlemler ve Ticarileşme
WebinarıDiğer Haberler