Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ TESCİL İŞLEMLERİ

   

 ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

ANONİM ŞİRKETLER HAKKINDA

Anonim şirketler bir veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan ortak sayısı bakımından herhangi bir üst sınırı olmayan bir ticaret şirketi türüdür.

Tek ortak ile de anonim şirket kurulabilir. Birden fazla ortak sayısı ile bir anonim şirket kurulup da ortak sayısı sonradan bir ortağa düşerse bu durumda şirket tek ortaklı bir anonim şirket olarak faaliyetine devam edebileceği gibi tek ortaklı olarak kurulan bir anonim şirket de sonradan çok ortaklı bir anonim şirket halini alabilecektir.
  

Anonim şirketler kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç için kurulup ticari faaliyetlerde bulunabilirler.

Anonim şirket kuruluşu için önceden izin almaya gerek yoktur. Ancak bu durumun istisnaları söz konusu olup bazı konularda faaliyet göstermek amacıyla kurulmak istenen anonim şirketlerin kuruluş ve anasözleşme değişiklikeri Ticaret Bakanlığı iznine tabidir.

Bakanlık iznine tabi olan şirketler 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’in 5. Maddesinde düzenlemiştir.

Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler

MADDE 5 – (1) Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.

Aşağıdaki linkten izin için gerekli açıklamalar ile istenen belge ve evraklar hakkında bilgi alabilirsiniz.

https://ticaret.gov.tr/ic-ticaret/sirketler/bakanlik-izni

Anonim şirket bir sermaye şirketi olup belirli bir sermaye ile kurulur. Bu sermaye şirket ortaklarının taahhüt ettikleri  sermaye paylarının toplamından oluşur.


Anonim şirketin kuruluş sermayesi en az 50.000 Türk Lirası olmalıdır. Bu miktar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen asgari tutardır. 

Anonim şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ikinci kitabının dördüncü kısmında düzenlenmiş olup kanunun 329 ile 563'ncü maddeleri anonim şirket hükümlerini içermektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanun metnine ulaşmak için aşağıdaki word belgesi üzerine tıklayınız.

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

Anonim şirket kuruluşu için istenen belge ve evraklara ait listeye ulaşmak için aşağıdaki word belgesi üzerine tıklayınız.ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGE VE EVRAKLAR