Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

BAĞIMSIZ DENETÇİ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bağımsız Denetçi Tescili İçin Gerekli Belgeler

 

      1.    Denetçi seçimine dair genel kurul kararının noter onaylı örneği veya mahkeme kararı (2 nüsha)

 

      2.    TTK m.400’de sayılan bağımlılık hallerinden birinin bulunmadığına dair denetçi beyanı

                    BAĞIMSIZ DENETÇİ BEYANI ÖRNEĞİ

                                                                                                                                 Tarih: …... / ……. / ……..

Çorum Ticaret Sicili Müdürlüğüne,

 

………… ………………………………………………………..      unvanı ile kayıtlı şirketin ……………………………tarihli genel kurulunda, TTK 399. Maddesine göre Bağımsız denetim yapmak üzere şirketimiz seçilmiş bulunmaktadır.

 TTK.400. Maddesine uygun olarak herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığımız ve kanuna uygun olarak denetim yapmamızda herhangi bir engelin bulunmadığı, kabul ve beyan ederiz.

                                                                                                      Denetçi Şirketin kaşesi

                                                                             Temsil ilzama yetkililerin Ad-Soyad ve imzaları

Bağımsız Denetim yapacak firmanın,

Unvanı                            :

Ticaret sicili numarası  :

Mersis numarası           :

Vergi numarası             :

Adres                             :

Telefon no                    :

 


BAĞIMSIZ DENETÇİ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

BAĞIMSIZ DENETÇİ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER