Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) YENİ KAYIT- DEĞİŞİKLİK - ACENTELİK - KAYIT SİLME TESCİL İŞLEMLERİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) YENİ KAYIT- DEĞİŞİKLİK - ACENTELİK - KAYIT SİLME TESCİL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64.maddesi hükümlerine dayanılarak 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “ticari defterlere ilişkin tebliğ” hükümlerince hakiki şahıs tacirlerin yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir tutma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu defterleri tutan mükellefler 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerince bilançoya tabi olmaktadırlar.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 181. Madde hükmünce de işletme hesabına göre defter tutan 2.sınıf tüccarlar için ihtiyari sınıf değiştirme yolu açık olup bu mükellefler 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 177. Maddesindeki şartları taşımamış olsalar bile yeni açılışta veya açıldıktan sonra ticari faaliyeti devam ederken herhangi zamanda kendi istekleri doğrultusunda ihtiyari olarak bilanço esasına geçebilmektedirler. ( Diledikleri takdirde herhangi bir zamanda notere giderek bilanço esasına göre defter tasdik ettirebilirler. )

Bu doğrultuda geçmiş yıllarda bakanlık görüşleri de oluşmuş olup gerçek kişi tacirlerin ticaret sicillerine tescillerinde ve ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odaları üyelik kayıtlarında gerçek kişiler için bilançoya tabi olma şartı aranmaktadır.

Bu nedenle ticaret siciline tescil ve ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak isteyenlerin bu şartları taşımaları gerektiğinin bilinmesi hususu bilgilerinize sunulur.

    YENİ KAYIT İŞLEMLERİ

Hakiki şahıs ( gerçek kişi ) yeni kayıt işe başlama tescili için istenen belge ve evraklara ait listeye ulaşmak için aşağıdaki word belgeleri üzerine tıklayınız.


HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) YENİ KAYIT TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) YABANCI UYRUKLU KİŞİ YENİ KAYIT TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ECZANE YENİ KAYIT TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ŞUBE YENİ KAYIT İÇİN İSTENEN EVRAKLAR


DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

Hakiki şahıs ( gerçek kişi ) değişiklik tescilleri için istenen dilekçe örneklerine ulaşmak için aşağıdaki word belgeleri üzerine tıklayınız.


HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ADRES VE FAALİYET KONULARI DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) BÜTÜN KAYITLARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) FAALİYET KONULARI DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ŞUBE DEĞİŞİKLİK TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ÜNVAN VE FAALİYET KONULARI DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ÜNVAN VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ )BELEDİYE VEYA OSB TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEN ADRES TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ )DIŞARIDAN YETKİLİ TEMSİLCİ ATAMA TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

ACENTELİK İŞLEMLERİ

Hakiki şahıs ( gerçek kişi ) acentelik tescilleri için istenen dilekçe örneklerine ulaşmak için aşağıdaki word belgeleri üzerine tıklayınız.

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ )ACENTELİK VEKALETNAMESİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ )ACENTELİK FESİHNAMESİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

KAYIT SİLME İŞLEMLERİ 

Hakiki şahıs ( gerçek kişi ) kayıt silme işlemleri için istenen dilekçe örneklerine ulaşmak için aşağıdaki word belgeleri üzerine tıklayınız.


HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) TİCARETİ TERK NEDENİYLE KAYIT KAPATMA TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) VEFAT NEDENİYLE KAYIT KAPATMA TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) TİCARETİ TERK NEDENİYLE VEKALETEN KAYIT KAPATMA TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) TİCARİ İŞLETMESİNİN ŞİRKET İLE BİRLEŞME YOLU İLE DEVİR EDİLMESİ NEDENİYLE  TERKİN TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ )ESNAFLIK NEDENİYLE TERKİN TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ESNAFLIK FAALİYETİ NEDENİYLE TERKİN TALEP DİLEKÇESİ__ÇESOB SİCİL YAZISI EKLİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) FAALİYETİN BİR KISMININ BIRAKILMASI VE BAŞKA ODAYA KAYITLI OLMASI NEDENİYLE TERKİN TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ )İKİ AYRI KAYITTAN BİRİNİN KAYDININ SİLİNMESİ İÇİN TERKİN TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ )MUTABAKAT KOMİTESİ KARARI NEDENİYLE KAYIT SİLME TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ )BAŞKA ODAYA KAYIT NEDENİYLE TERKİN TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) ŞUBE KAPANIŞ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) KAYIT KAPATMA İÇİN VERİLEN MAL BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ