Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

HAKİKİ ŞAHIS ( GERÇEK KİŞİ ) YENİ KAYIT İŞE BAŞLAMA TESCİLİ

AÇIKLAMALAR

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64.maddesi hükümlerine dayanılarak 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “ticari defterlere ilişkin tebliğ” hükümlerince hakiki şahıs tacirlerin yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir tutma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu defterleri tutan mükellefler 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerince bilançoya tabi olmaktadırlar.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 181. Madde hükmünce de işletme hesabına göre defter tutan 2.sınıf tüccarlar için ihtiyari sınıf değiştirme yolu açık olup bu mükellefler 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 177. Maddesindeki şartları taşımamış olsalar bile yeni açılışta veya açıldıktan sonra ticari faaliyeti devam ederken herhangi zamanda kendi istekleri doğrultusunda ihtiyari olarak bilanço esasına geçebilmektedirler. ( Diledikleri takdirde herhangi bir zamanda notere giderek bilanço esasına göre defter tasdik ettirebilirler. )

Bu doğrultuda geçmiş yıllarda bakanlık görüşleri de oluşmuş olup gerçek kişi tacirlerin ticaret sicillerine tescillerinde ve ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odaları üyelik kayıtlarında gerçek kişiler için bilançoya tabi olma şartı aranmaktadır.

Bu nedenle ticaret siciline tescil ve ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak isteyenlerin bu şartları taşımaları gerektiğinin bilinmesi hususu bilgilerinize sunulur.

Hakiki şahıs ( gerçek kişi ) yeni kayıt işe başlama tescili için istenen belge ve evraklara ait listeye ulaşmak için aşağıdaki word belgeleri üzerine tıklayınız.HAKİKİ ŞAHIS YENİ KAYIT İŞE BAŞLAMA TESCİLİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

YABANCI UYRUKLU HAKİKİ ŞAHIS KAYDI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

ECZANE KAYDI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR