Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Kooperatif Kuruluş

  

          ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

KOOPERATİF KURULUŞLARINDA İSTENEN BELGE VE EVRAK LİSTESİ

1.  AŞAMA                                                                    ( MERSİS  )

-          Mersis’in ( Merkezi Sicil Sitemi )  uygulamaya konulması ile birlikte kooperatif  kuruluşları elektronik ortamda yapılmaktadır. http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/  adresi üzerinden üyelik alarak kuruluş tescil talebinizi yapınız. Şirket kuruluşunuza onay verildikten sonra başvuru numaranızla birlikte ticaret sicili müdürlüğü ile irtibata geçerek kuruluş için randevu talep ediniz.

2 .AŞAMA                                                   ( ANASÖZLEŞME TASDİKLERİ ) 

-          Belirlenmiş randevuya kooperatifin tüm kurucu ortakları kimlikleri ile birlikte gelirler, tüm ortakların  ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş memur  huzurunda anasözlşemeleri imzalamaları sağlanır ve anasözleşme onaylanır. Onaylanmış anasözleşmeler ilgili il müdürlüğünden izin yazısı alınmak üzere kooperatif yetkililerine teslim edilir.

3. AŞAMA                                                   ( TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE KOOPERATİFİN KURULUŞUN TAMAMLANMASI ) 

-          İzin vermeye yetkili il müdürlüğünden kuruluş izninin alınmasından sonra aşağıdaki belgeler ile birlikte ticaret sicili müdürlüğüne müracaat edilir.

-          1 ADET ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE HİTABEN DİLEKÇE YAZILACAK                               (Dilekçe Örneği: Kurmuş olduğumuz  …………………………………………………………..ünvanlı Kooperatif ile ilgili tasdikli kuruluş anasözleşmeleri ve diğer belgeler dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

-           1 ADET ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA HİTABEN DİLEKÇE YAZILACAK Dilekçe Örneği:  Kurmuş olduğumuz ……………………………………………………..ünvanlı kooperatif ile ilgili tasdikli kuruluş anasözleşmeleri  ve  diğer belgeler dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.Gerekli  kayıt işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

-          Kooperatif türüne göre ilgili il müdürlüğünden alınmış bulunan kuruluş izin belgesi aslı getirilecek.

-          Tüm ortakların ikişer adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi getirilecek (Getirilmesi zorunludur. nedeni ise nüfus cüzdanlarının resimli olması ve ayrıca seri numarası ile KPS’den doğrulama yapılabilmesidir.)

-          Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 24. Maddesinde hazırlanmış 2 Adet Taahhütname getirilecek.

-          İlk yönetim kurulu üyelerinin ikişer adet vesikalık fotoğrafları getirilecek.

-          10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 15.02.2018 tarih ve 7099 sayılı kanun hükümleri uyarınca kooperatif  yetkililerince verilecek imza beyannameleri ile ilgili düzenleme ve onaylama işlemleri ticaret sicili müdürlüklerince yapılmaktadır. 

-          Bu nedenle kuruluş işlemlerinin tamamlanabilmesi için kooperatif yetkililerinin ( ilk yönetim kurulu üyelerinin )  ticaret sicili müdürlüğüne gelmeleri gerekmektedir.

-          Ayrıca kuruluşta tasdik edilmesi zorunlu ticari defterler ile ilgili düzenleme ve onaylama işlemleri ticaret sicili müdürlüklerince yapıldığından ticari defterlerin de sayfaları numaralandırılmış şekilde ticaret sicili müdürlüğüne getirilmesi gerekmektedir.

                                                      AÇIKLAMALAR                                      

            1163 Sayılı Kooperatifler kanunu hükümlerince kooperatif kuruluşları izne tabidir. Kuruluş izni ise kurulacak kooperatif türüne göre ilgili bakanlıkların  il müdürlüklerinden alınmaktadır. Kooperatif kuruluş tip anasözleşmesi de ilgili il müdürlüklerinden temin edilmektedir.  

                                                         ÇORUM İL MÜDÜRLÜKLERİ

1)      Ticaret İl Müdürlüğü  (TEMİN TEVZİ, SATIŞ, ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFLERİ)  Adresi: Hükümet Konağı C Blk. Kat-5 / ÇORUM Telefon Numarası:  0 364 213 40 07 

2)      Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  (ARSA VE YAPI KOOPERATİFLERİ)   Adresi: Valilik Hizmet Binası Kat:5-6-7 / ÇORUM Telefon Numarası:  0 364 224  88 21 -28 

3)      Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü  (TARIMSAL KALKINMA, SULAMA VE SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ) Adresi:  Çepni Mah. Hıdırlık Cad. No:149 ÇORUM  Telefon Numarası: 0 364 213 83 26

ENEEN

__________________________________________________________________                                        

ÇORUM TICARET VE SANAYI ODASI

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Karakeçili Mahallesi Fuar Caddesi No:2 19030 MERKEZ / ÇORUM Tel: 0 364 224 44 50

mail:corumtsm@hotmail.com


KOOPERATİF-----KURULUŞ

TICARET vs SANAYI ODASI TESCIL DILEKCESI

Tüm Kuruluşlar İçin Taahütname Örneği