Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

KOOPERATİF KURULUŞ TESCİL İŞLEMLERİ

                   KOOPERATİF KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGE VE EVRAKLAR

 ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

                KOOPERATİFLER HAKKINDA

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. ( 1163 sayılı koop. K. M.1 )

Kooperatifler kanunu için aşağıdaki Word belgesi üzerine tıklayınız

KOOPERATİFLER KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=1163&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5  Kooperatifler ekonomik kuruluşlar olup insan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma içerisinde ortaklarının çıkarlarını korumak amacıyla faaliyet göstermektedirler.  Kooperatifte örgütlenme amacı öne çıkar. Kalkınma ve ekonomik durumunu tek başına yapamayan, buna gücü insanlar bir araya gelerek hem kendi durumlarını iyileştirirler hem de ülkenin kalkınmasına katkı sağlarlar.

Kooperatifçilik çeşitli ilkeler doğrultusunda yapılmaktadır.

Bu ilkeleri sıralayacak olursak;

1- Gönüllü ve serbest giriş ilkesi

2- Ortağın demokratik yönetimi

3- Ortağın ekonomik katılımı

4- Özerklik ve bağımsızlık

5- Eğitim,öğretim ve bilgilendirme

6- Kooperatifler arası işbirliği

7- Toplumsal sorumluluk

Bir kooperatif yukarıdaki ilkeler doğrultusunda faaliyet gösterdiği sürece ortaklarına ve topluma yararlı olabilecek ve bu ilkelerin tam ve doğru bir şekilde uygulanması toplumda da kooperatifçiliğe yönelişi hızlandıracak böylece o ülke iktisadi olarak kalkınacak ve ülkenin refah seviyesi yükselecektir.

Kooperatiflerin kuruluş amaçları birbirinden farklı olduğundan çeşitleri de bir hayli fazladır. Kooperatifleri birçok kritere göre sınıflandırmak mümkün olmaktadır.

En çok görülen kooperatif türleri tarım alanında olmaktadır.

Ülkemizde şu an itibariyle 37 çeşit  kooperatif türü mevcut olup bu kooperatiflerden 36 türü ticaret siciline tescil edilerek tüzel kişilik kazanırken 1 kooperatif türü için böyle bir zorunluluk yoktur. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ticaret siciline tescil edilmezler.  Bu kooperatif türü ayrı bir mevzuata tabi olup tarım kredi kooperatiflerine mahsus özel bir kanun vardır.  

Tarım kredi kooperatifleri kanunu için aşağıdaki Word belgesi üzerine tıklayınız.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=1581&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Bir de TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ vardır. Bu kooperatif türü için de müstakil bir kanun mevcuttur. Ancak bu kooperatif türleri yukarında bahsedilen tarım kredi kooperatiflerinden farklı olarak ticaret siciline tescil edilmek zorundadırlar.  
Tarım satış kooperatifleri kanunu için aşağıdaki Word belgesi üzerine tıklayınız.

TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4572&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 KOOPERATİF TÜRLERİ:

1- BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ

2- ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ

3- DENİZ YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ

4- DENİZ YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ

5- EĞİTİM KOOPERATİFİ

6- ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

7- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE PROJE DANIŞMANLIĞI KOOPERATİFİ

8- GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

9- HİZMET KOOPERATİFİ

10-     HİZMET VE DAYANIŞMA KOOPERAATİFİ

11-     İHTİSAS SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

12-     İŞLETME KOOPERATİFİ

13-     KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ

14-     KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ

15-     KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ

16-     KARMA SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

17-     KARŞILIKLI SİGORTA KOOPERATİFİ

18-     KONUT YAPI KOOPERATİFİ

19-     KÜÇÜK SANAT KOOPERATİFİ

20-     PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

21-     PAZARCILAR İŞLETME KOOPERATİFİ

22-     SAĞLIK HİZMETLERİ KOOPERATİFİ

23-     SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

24-     SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ

25-     SULAMA KOOPERATİFİ

26-     TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

27-     TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

28-     TAŞIMA VE İŞLETME KOOPERATİFİ

29-     TEDARİK VE DAĞITMA KOOPERATİFİ

30-     TEMİN VE TEVZİ KOOPERATİFİ

31-     TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

32-     TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ

33-     TÜKETİM KOOPERATİFİ

34-     ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFİ

35-     YAŞ SEBZE VE MEYVE PAZARLAMA KOOPERATİFİ

36-     YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM KOOPERATİFİ

37-     TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

Kooperatif kuruluşu için istenen belge ve evraklara ait listeye ulaşmak için aşağıdaki word belgesi üzerine tıklayınız.


KOOPERATİF KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGE VE EVRAKLAR