Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

LİMİTED ŞİRKET TASFİYEDEN DÖNÜŞ

                                       ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

                       

                           LİMİTED ŞİRKET TASFİYEDEN DÖNÜŞ İSTENEN EVRAK LİSTESİ

 

1)     NOTER TASDİKLİ 2 NÜSHA TASFİYEDEN DÖNÜŞ GENEL KURUL KARARI VE EKLERİ veya  ORTAKLAR KURULU KARARI

2)     TASFİYE MEMURU TARAFINDAN İMZALANMIŞ 2 NÜSHA ŞİRKETİN MAL VARLIĞININ ORTAKLARA DAĞITILMADIĞINI GÖSTERİR RAPOR

3)     ŞİRKET ORTAKLARININ İKİŞER ADET NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİLERİ

4)     1 ADET ÇORUM TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE (Dilekçe Örneği:Şirket ortaklar kurulumuzun şirketin tasfiyeden dönüş ile ilgili almış olduğu noter tasdikli tasfiyeden dönüş kararı ile tescil ve ilan için gerekli diğer evrak ve belgeler dilekçemiz ekindedir. Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

5)     1 ADET ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE (Dilekçe Örneği:Şirket ortaklar kurulumuzun şirketin tasfiyeden dönüş ile ilgili almış olduğu noter tasdikli tasfiyeden dönüş kararı ve ekleri  dilekçemiz ekindendir. Gerekli işlemlerinin yapılmasını arz ederiz.)

DİLEKÇELER TASFİYE MEMURU TARAFINDAN İMZALANMIŞ OLMALIDIR. VEKALETEN İMZA SÖZ KONUSU İSE DİLEKÇELERE VEKALETNAME EKLENMELİDİR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇORUM TICARET VE SANAYI ODASI Karakeçili Mah. Fuar Cad. No:2 ÇORUM Tel: 0 364 224 44 50

DAHILI Osman (müdür ) 125 – Burcu (müdür y.)  129 –Salih ( memur ) 126- Sercan (memur) 127 mail:corumtsm@hotmail.com

 


LİMİTED ŞİRKET------ TASFİYEDEN DÖNÜŞ