Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Oda Sicil İşlemleri

1. 5174 sayılı Odalar kanunu ile tüzük ve yönetmelikler çerçevesince ticaret sicili memurluğu tarafından tescil ve ilanı yapılan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin odaya kaydını yapmak,
2. Yeni kayıt işlemlerini bilgisayar ortamına aktarmak,
3. 5174 sayılı Mevzuat uyarınca istenen bilgi ve belgeleri sicil kayıtlarına göre vermek,
4. 5174 sayılı Mevzuat uyarınca üyenin talebi üzerine istenilen belgeleri tanzim etmek,
5. Üyelerimizden Oda Sicil birimine gelen talepler doğrultusunda hazırlanan yazılı belgelerin gelen ve giden evrak programına kayıt edilmesi,
6. Kamu kurum ve kuruluşlarından istenen firma istihbarat bilgilerini talebe bağlı olarak yazılı ve sözlü cevap vermek,
7. Sicil kayıtlarının devam ettiği ve devam etmediği ile ilgili çeşitli belgeler üzerine şerh koyarak onaylamak,
8. Firmaların durumlarındaki değişiklikleri takip etmek, yapmak,
9. İlgili makamlarca iflas ettiği veya konkordato talebinde bulunan firmalarla bilgi verilmesi durumunda oda dosyalarına işlemlerini yapmak,
10. Odaya bağlı üyelerimizin yanında çalışan çırakların, çıraklık okuluna devamı durumunda çıraklık dosyalarını tutmak, kayıt işlemlerini yapmak ve nakil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
11. Bağ-kur formlarını üye sicil bilgilerine göre onaylamak,
12. Mevcut üyelerin kayıtlarında meydana gelecek değişiklikleri yapmak ve bilgisayar ortamına aktarmak,
13. Kapanış kayıtlarını deftere işlemektir.